Hulpaanbod van: Prisma

Afhankelijk van de logeerplek kan de locatie er verschillend uit zien.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Prisma Entree via telefoonnummer 088 770 2491, of via de mail entree@prismanet.nl

Ligging

Logeeropvang voor kinderen wordt aangeboden bij logeergezinnen. Logeeropvang voor volwassenen kan worden geboden op locaties van Prisma.   

Begeleiding

De begeleiding is maatwerk, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Bij logeeropvang in een gezin draait het kind of de jongere mee in het gezin. 

Doelgroep-toelichting

Logeeropvang is bedoeld voor kinderen en jong volwassenen

Aantal slaapkamers

sterk verschillend per voorziening en gezin

Aantal slaapplaatsen
  • Meer dan 10 personen: afhankelijk van de logeerplek (voorziening, gezin, boerderij)
Faciliteiten

standaard: ontmoetingsruimte/huiskamer en slaapkamer en sanitair

Aanpassingen in/bij het huis

verschilt per logeerplek

Kosten

vanuit de indicatie of beschikking

Bijzonderheden

Per aanvraag wordt er gekeken naar de meest geschikte voorziening of gezin. De goede match is belangrijk.

Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Logeervoorziening
Vergelijk hulpaanbod