vervoersvoorziening / deeltaxi / gebruikskosten eigen auto

Hulpaanbod van: Gemeente Oosterhout

Collectief vervoer (Deeltaxi)


De deeltaxi is een maatwerkvoorziening met een collectief karakter. Reizen met een deeltaxi houdt in dat de taxi wordt gedeeld met andere passagiers. Deze voorziening is regionaal vormgegeven (samen met de 17 andere gemeenten in West-Brabant).

In de beoordeling wordt nagegaan of het reguliere openbare vervoer al dan niet een passende oplossing kan bieden voor de cliënt. Het OV vormt geen passende oplossing  wanneer de cliënt:

  • niet in staat is om binnen een redelijke tijd de afstand naar de OV-halte te overbruggen;
  • niet staand of zittend kan wachten bij een halte;
  • hulp nodig heeft bij het in- of uitstappen;
  • veel moeite heeft om een dienstregeling te begrijpen.

Het Wmo-vervoersgebied beslaat 25 kilometer vanaf het huisadres, binnen dit gebied kan de pashouder tegen het Wmo-tarief reizen. Dit tarief bestaat uit een vast instaptarief en een bedrag per kilometer.

De kosten zijn gelijk aan de kosten van het openbaar busvervoer. De pashouder betaalt altijd alleen voor de kilometers van een rechtstreekse rit over de kortste route.

Als de rit langer is dan 25 kilometer, betaalt de pashouder voor de extra kilometers een doorreistarief.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Soort personenvervoer
  • regiotaxi's
  • Valysvervoer
  • Wmo-vervoer
Uitvoering van de dienst
  • vrijwilligerswerk
Beschrijving reismogelijkheden

Vanuit Oosterhout kunt u maximaal 5 openbaar vervoer zones reizen tegen een laag tarief. Wilt u een rit maken van méér dan 5 zones? Dan betaalt dan een hoger tarief. (zie kosten/tarieven) Voor informatie kunt u terecht bij PZN klantenservice (013) 549 99 54.

Bovenregionaal Vervoer (Valys)
Voor vervoer buiten de regio kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking terecht bij Valys. ‘Buiten de regio’ wil zeggen dat de bestemming of het vertrekpunt van de reis op meer dan vijf openbaar vervoer-zones van het woonadres ligt.
Met Valys reist u in heel Nederland van deur tot deur tegen een aantrekkelijk tarief. Om van Valys gebruik te kunnen maken hebt u een Valys-pas nodig. Voor reserveringen, Valys-pas of brochure of meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer 0900-9630 of kijken op www.valys.nl.
Als u reserveert, kunt u aangeven of u een rolstoel of scootermobiel meeneemt. Wilt u alléén hulp bij het in-, uit- of overstappen op NS-stations? Bel dan het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van de NS. Telefoonnummer: (030) 2357822.

Aanvragen en vervolgprocedure

Informatie en aanvragen:
Telefonisch: bel naar het stadhuis 140162
Persoonlijk: In het stadhuis, Slotjesveld 1
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uurVervolgprocedure:
Indien u problemen heeft met het invullen van het aanvraagformulier, kan Merites u wellicht hiermee van dienst zijn. Dit kan alleen als alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag beschikbaar zijn. In alle andere gevallen krijgt u een formulier thuisgestuurd. Dit formulier moet u dan volledig ingevuld en ondertekend terugsturen, met daarbij alle gevraagde bewijsstukken. Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. Bij opvragen van een medisch advies kan dit iets langer duren.

Doelgroepen

Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat

Doelgroep-toelichting

Voor mensen met een vervoersbeperking die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Kosten

Tarieven per 1 januari 2013

Het vervoersgebied van deeltaxi West-Brabant is opgedeeld in zones. U betaalt voor elke rit één instapstrip en één strip voor elke zone die u reist. Per strip betaalt u in 2013 € 1,90. Binnen de stad Breda is dat € 2,55 per strip. Reizigers met een Wmo-pas betalen voor hun ritten het Wmo-tarief, € 0,65 per strip. Het Wmo-tarief is alleen van toepassing als u in het bezit bent van een door de gemeente toegekende deeltaxipas. Als u gebruik maakt van de OV-deeltaxiservice kunt u mogelijk met korting reizen. Meer informatie over het zogenaamde Tarief Kleine Kernen krijgt u bij de klantenservice van PZN of op de website.

Kortingsmogelijkheden
  • Er zijn geen kortingsmogelijkheden
Bijzonderheden

Deeltaxivervoer met begeleiding is alleen bedoeld voor begeleiding in de taxi. Hiervan kan sprake zijn als er bij u medische handelingen moeten worden verricht in de taxi. Een toekenning vindt alleen plaats op medische indicatie.

Het vervoer is NIET bestemd voor vervoer naar het ziekenhuis e.d. Hiervoor is de Regeling zittend ziekenvervoer bestemd, die uitgevoerd wordt door de ziektekostenverzekeraars.

Het vervoer is NIET bedoeld voor woon-werkverkeer. Hiervoor is de werkgever verantwoordelijk op grond van de wet REA.

Als u informatie vraagt of een aanvraag indient is het verstandig dat u uw verzamelinkomen over 2009 bij de hand heeft. Dit vindt u terug op de achterzijde van de definitieve aanslag van de belastingdienst.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Personenvervoer
Vergelijk hulpaanbod