Algemene informatie

Prisma is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Wij vinden dat jij zo gewoon mogelijk moet kunnen leven. Ondanks jouw beperking. De cliëntvraag staat centraal. We helpen alles uit het leven te halen, waarbij je zelf zoveel mogelijk de regie houdt. Naar je eigen wensen en mogelijkheden.

Je kunt voor verschillende soorten ondersteuning bij Prisma terecht, waaronder 

 • Hulp thuis (deze hulp bieden we aan onder ons label "Makker". Zie voor meer informatie ook de website makker.info)
  • Ambulante Gezinsbegeleiding (AGB)
  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG-VB) 
 • Behandelingen op het gebied van Kind & Gezin
  • Multidisciplinaire behandelgroep 0-6 jaar
  • Rots en Water weerbaarheidstraining 
  • Groepsactiviteiten voor kinderen, als tijdelijke ontmoetingsplek waar gezamenlijk aan persoonlijke individuele doelen gewerkt wordt.
  • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
  • Multi Systeem Therapie (MST)
 • Begeleid wonen
  • Zie al onze locaties op www.prismanet.nl/locaties
 • Begeleid werken: dagbesteding en werk
 • Tijdelijk verblijf: crisisopvang, hospice, zorghotel
 • Wooninitiatieven (met ons label Fittin ondersteunen we wooninitiatieven. Zie voor meer informatie ook onze website fittin.info)

Contactinformatie

Centraal Kantoor 088-77 02 491 (Prisma Entree (zorginhoudelijk)) 088-77 02 200 (Algemeen nummer)Taxandriaweg 12B25142PA Waalwijk www.prismanet.nlLaatste controle: mei 2020

Plan route

Postadres
Postbus 6375140AP Waalwijk

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Ambulante Gezinsbegeleiding

Begeleiden en het oefenen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijkse leven door herhaling. In gezinnen met ouder(s) en/of kinderen met een (verstandelijke) beperking en/of psychiatrische problematiek.  

Arbeidsdiagnostiek en toeleiding

Onderzoek - Onderzoeken van basisvaardigheden, denk aan leervermogen, werkhouding, concentratie en werkplanning.  - Onderzoeken van arbeidsvaardigheden op meerdere niveaus, denk aan administratieve aanleg of aanleg voor assemblagetaken  - Onderzoeken van het taalkundig, rekenkundig...

Begeleid wonen

Jij wil graag op jezelf wonen, maar hebt daar hulp bij nodig. Begeleid wonen is dan wellicht wat voor jou. Bij begeleid wonen woon je zelfstandig, maar toch samen. Dat werkt zo: je woont samen met andere mensen die ook extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld in een appartementencomplex. Je hebt dan...

Begeleiding thuis (ambulante ondersteuning)

Makker ondersteunt jou bij verschillende zaken, zoals je huishouden, werk zoeken/houden of je persoonlijke problemen aanpakken, want met een beetje hulp is het makkelijker om jouw doelen te bereiken. Daarom is Makker er voor jou: iemand die er af en toe altijd is.

Crisisopvang

opvang van mensen met een crisissituatie. Plaatsing kan in principe in heel Brabant binnen een Prisma voorziening, afhankelijk van de mogelijkheden van dat moment.

Een eigen wooninitiatief

Denk je na over de toekomstige woon- en zorgsituatie van jouw kind en zou je samen met andere ouders/verwanten zelf een wooninitiatief / ouderinitiatief willen opzetten? Dan kan Fittin je deskundige begeleiding bieden bij het organiseren én realiseren van een particulier wooninitiatief. ...

Hospice

alle vormen van zorg (medisch en paramedisch) zijn voorhanden

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

De Intensieve Gezinsbehandeling richt zich op de activerende begeleiding die thuis geboden wordt en aansluit bij de context van het gezin. De problemen in de gezinnen zijn complex en langdurig aanwezig, onderling verweven en lijken elkaar op te roepen, in stand te houden of te versterken. De...

Logeren

Afhankelijk van de logeerplek kan de locatie er verschillend uit zien.

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke/verbale agressie. Vanwege dit...

Opvoedondersteuning

Heeft één of meer van jullie kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychiatrisch probleem en ervaar je problemen met de opvoeding van of omgang met je kind? Wij kunnen helpen met Opvoedondersteuning. Ook wanneer één of beide ouders een (verstandelijke)...

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

De praktische pedagogische Gezinsbegeleiding richt zich op het begeleiden en adviseren van ouders bij opvoedings-, begeleidings-, en ontwikkelingsproblematiek. Het betreft gezinnen die een kind opvoeden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld...

Rots en Water weerbaarheidstraining

Word jij gepest op school, of ben je in het verleden gepest en heb je daar nog steeds last van? Ben je onzeker? Word je snel boos en vinden anderen je maar agressief? Onze weerbaarheidstraining is voor iedereen, jong en oud, die beter voor zichzelf wil leren opkomen.  We maken gebruik van...

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen (6-21 jaar)

Tijdens de groepsactiviteiten werk je in een groep aan je persoonlijke doelen. Je kan jezelf zijn, leren om voor jezelf op te komen en het leren omgaan met je beperking.

Spel aan huis (ambulante ondersteuning)

Spel aan huis biedt extra spelmogelijkheden en spelbegeleiding aan kinderen bij wie het spelen niet vanzelf gaat. Dit is een manier van begeleiden om de ontwikkeling op gebied van taal, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling van een kind te stimuleren in samenwerking met de ouders. Door...

Trajectbegeleiding

De ondersteuning van kinderen en jongeren kenmerkt zich door een hoge mate van dynamiek in de steeds veranderende vragen die horen bij ‘ontwikkelen en opvoeden’. Ouders willen hun kind graag thuis op laten groeien maar moeten erg veel energie steken in het uitzoeken van...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie Dagactiviteitencentrum
Vergelijk hulpaanbod