Zorg aanvragen en zorgwetten

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Zorgwetten

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Jeugdhulp

Informatie over het aanvragen van hulp en ondersteuning voor een kind.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.

Pgb

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek

Met een keukentafelgesprek onderzoekt de gemeente of voor u zorg nodig is vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Wettelijke regels over het keukentafelgesprek

Vraagt u bij de gemeente om ondersteuning, dan moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na uw melding plaatsvinden.

Goed voorbereid naar het keukentafelgesprek

Met deze tips kunt u een keukentafelgesprek voorbereiden. Vraag anderen om mee te denken bij de voorbereiding. En neem iemand mee naar het gesprek.

Tips voor mantelzorgers bij het keukentafelgesprek

Tips voor mantelzorgers om een keukentafelgesprek voor te bereiden.

Zorgplan

Zorgplan

Afspraken vastleggen over de zorg die u krijgt of die u gaat aanvragen.

Vergelijk hulpaanbod