Win informatie in, plan tijd voor uzelf en besteed ook af en toe wat werk uit aan een ander. Dat kan de zorg voor iemand met dementie lichter maken.

Zorgen voor iemand met dementie

Iemand met dementie gaat zich anders gedragen en heeft veel zorg en aandacht nodig. In de loop van het ziekteproces wordt de zorg voor iemand met dementie steeds zwaarder. Uiteindelijk wordt hij of zij volledig afhankelijk van de zorg van anderen.

Op Dementie.nl vindt u uitgebreide informatie over alles wat er komt kijken bij de verzorging van iemand met dementie.

Goede afspraken maken

U vindt het misschien vanzelfsprekend dat u voor uw naaste zorgt. Maar zorg ook goed voor uzelf. Schakel zo nodig hulp in. Zo houdt u het zelf beter vol.

Bedenk voor uzelf hoeveel hulp u kunt geven en wie u kan helpen. Wie neemt welke zorg op zich? Wie doet de dagelijkse klusjes in huis, wie doet de persoonlijke verzorging? Welke oplossingen zijn er, als het niet meer verantwoord is om uw naaste alleen thuis te laten?

Heeft u mensen bereid gevonden om te helpen, verdeel dan de taken. Maak goede afspraken, dat geeft rust.

Tijd voor uzelf

Probeer ook tijd voor uzelf in te plannen, voor ontspanning, sport en uw sociale leven. Al is het een kopje koffie drinken bij de buurvrouw. Het helpt u om de mantelzorgtaken beter aan te kunnen.

Heeft degene voor wie u zorgt voortdurend zorg en toezicht nodig, dan kan het ingewikkeld worden om nog voldoende tijd voor uzelf te plannen. In zo'n geval kunt u vervangende zorg regelen. Dat kan op verschillende manieren:

Alzheimer Cafés

Alzheimer Nederland organiseert door heel Nederland maandelijkse bijeenkomsten in Alzheimer Cafés voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

U kunt daar eens naartoe gaan. Het geeft u de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, maar ook om tips en ideeën op te doen.

Bellen met een hulplijn

Als u vragen heeft of u wilt uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen met:

  • de Alzheimertelefoon: 0800 5088 (gratis)
  • de Mantelzorglijn: 030 760 60 55 (ook beschikbaar via WhatsApp)

U kunt ook contact opnemen met een ouderenadviseur in de gemeente.

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor iemand met dementie, dan is dat waarschijnlijk mantelzorg.

Kunt u de mantelzorg niet meer goed aan? Lukt het niet om het te organiseren met hulp van anderen? Dan kunt u mantelzorgondersteuning vragen bij de gemeente.

In de Wmo is meer aandacht voor mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning is bijvoorbeeld logeeropvang om een mantelzorger wat rust te geven. Ook kan de gemeente extra professionele begeleiding en verzorging inzetten om een mantelzorger te ontlasten.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij het sociaal wijkteam, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is er voor voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. De stichting komt op voor betere zorg en hulp voor mensen met dementie.

Hulpaanbod

Advies over dementie

Alzheimer Café

Alzheimer Café

Zie informatie Alzheimer Café op website...

Vergelijk hulpaanbod