Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang

opvang van mensen met een crisissituatie. Plaatsing kan in...

crisisdienst

beoordeling door crisisdienst bij acute psychiatrische problematiek

Crisisopvang

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisisopvang

opvang van mensen met een crisissituatie. Plaatsing kan in...

Organisaties

Crisisopvang

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

 076-52 98 090 smobreda.nlClaudius Prinsenlaan 144811DKBreda

Huisarts Steltenpool

 0162-42 64 20 huisartsenpraktijksteltenpool.nlWerkmansbeemd 24907EWOosterhout

Huisarts J.L.M. van Beijsterveldt

 0161-41 21 00 huisartsenpraktijk-vanbeijsterveldt.nlTaxusstraat 494849ACDorst

Huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick

 0162-45 77 72 haverkampbastick.nlWerkmansbeemd 24907EWOosterhout

Vergelijk hulpaanbod