Taxivervoer is vervoer per personenauto, taxibus of rolstoelbus, voor mensen die niet op een andere manier kunnen reizen.

In Oosterhout kunt u op pad met Deeltaxi West-Brabant.

Vervoer in de regio: Deeltaxi West-Brabant

In Oosterhout is er Deeltaxi West-Brabant: vervoer voor iedereen die geen ander openbaar vervoer in de buurt heeft. Het is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur. Iedereen kan er gebruik van maken. U moet via de vervoerder een rit reserveren.

Meestal reist u met Deeltaxi West-Brabant samen met anderen. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming.

Hulp bij vervoer via de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat iedereen kan meedoen. Dus ook: reizen. Bijvoorbeeld naar familie of vrienden, naar de winkel of naar een club of vereniging.

Kunt u niet meer zelf op pad met de fiets, bus of de trein? En krijgt u het vervoer niet georganiseerd met hulp van vrienden of familie? Dan kunt u om hulp vragen bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het sociale team van de gemeente Oosterhout.

De gemeente kijkt wat uw problemen zijn en waar u het vervoer voor nodig heeft. Vervolgens stelt de gemeente een oplossing voor. Dat kan een taxipas zijn voor Deeltaxi West-Brabant. Het kan ook een andere oplossing of vervoersdienst zijn, als dat passend is in uw situatie. Meer lezen over het doen van een Wmo-melding.

Kosten reizen met Deeltaxi West-Brabant

Met een wmo-taxipas krijgt u doorgaans korting op Deeltaxi West-Brabant. De prijs ligt daardoor meer in de buurt van reizen met 'normaal' openbaar vervoer. U betaalt ook altijd een eigen bijdrage. Kijk op de website van Deeltaxi West-Brabant voor meer informatie over de kosten en het aantal kilometers dat u kunt reizen.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een pas voor de Deeltaxi)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

Valys heeft 3 verschillende passen:

  • Valys-basis: u reist zelfstandig per taxi volledig van deur tot deur;
  • Valys-begeleid: u reist van deur tot deur met taxi en trein, onder volledige begeleiding;
  • Valys-vrij: u reist zelfstandig per taxi en trein van deur tot deur. Als pashouder van Valys-vrij krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb).

Kijk voor meer informatie op de website van Valys.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Taxivervoer naar werk of school

De Wmo-taxi is niet bedoeld om mee te reizen naar school of werk. Heeft u hier taxivervoer voor nodig, dan kunt u terecht bij het UWV.

Taxivervoer bij medische behandelingen

In sommige gevallen wordt het vervoer naar het ziekenhuis vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent dat u er de Wmo-taxipas niet voor kunt gebruiken. Lees er meer over bij ziekenvervoer.

Hulpaanbod

Taxivervoer

vervoersvoorziening / deeltaxi / gebruikskosten eigen auto

Collectief vervoer (Deeltaxi)   De deeltaxi is een...

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Oosterhout

 14 01 62 oosterhout.nlSlotjesveld 14902ZPOosterhout

Taxi

Bureau Deeltaxi West-Brabant - Bureau...

 0900-20 20 032 deeltaxi-westbrabant.nl

Vraag en aanbod

Gevraagd

Vervoer (4)

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod