Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

Regiotaxi

Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u misschien korting krijgen op de regiotaxi, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de regiotaxi kunt u van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het sociale team van de gemeente Oosterhout.

De gemeente bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat speciaal taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. Meestal krijgt u de korting via een speciale taxipas.

Meestal reist u in de regiotaxi samen met anderen. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. Maar het kan ook dat u in aanmerking komt voor individueel vervoer, als u om medische redenen niet samen met anderen kunt reizen. De gemeente bepaalt dit, afhankelijk van uw situatie.

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van de regiotaxi. U betaalt dan het normale tarief.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een pas voor de Deeltaxi)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

Valys heeft 3 verschillende passen:

  • Valys-basis: u reist zelfstandig per taxi volledig van deur tot deur;
  • Valys-begeleid: u reist van deur tot deur met taxi en trein, onder volledige begeleiding;
  • Valys-vrij: u reist zelfstandig per taxi en trein van deur tot deur. Als pashouder van Valys-vrij krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb).

Kijk voor meer informatie op de website van Valys.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u bekijken of u hier recht op heeft.

Hulpaanbod

Regio- of deeltaxi

vervoersvoorziening / deeltaxi / gebruikskosten eigen auto

Collectief vervoer (Deeltaxi)   De deeltaxi is een...

Rolstoeltaxi

Zorgvervoer

Wij bieden zorgvervoer op maat aan iedereen die dat nodig heeft....

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Oosterhout

 14 01 62 oosterhout.nlSlotjesveld 14902ZPOosterhout

Valys

Regiotaxi of deeltaxi

Vraag en aanbod

Aangeboden

Vervoer (2)

Gevraagd

Vervoer (1)

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod